Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Sanima. Uw privacy is belangrijk voor ons. We willen dat u weet dat we zorgvuldig met uw privacy omgaan. Hoe we dat doen, leest u in onderstaande privacyverklaring. Hierin leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken.

Hopelijk is het duidelijk. Maar als dat niet zo is, dan mag u ons altijd even bellen of mailen. We helpen u graag.

Sanima
Louis Davidsstraat 751
2551EW Den Haag
E-mail: info@sanima.nl
Telefoon: +31 65 734 81 47
Kvk-nummer: 60875917

Aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent of persoonlijke informatie verstrekt. Sanima verwerkt uitsluitend uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Dieetwensen, allergieën en intoleranties
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Doel van gegevensverwerking

Sanima gebruikt uw gegevens voornamelijk om uw vakantie optimaal te laten verlopen. Sanima verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van onze dienstverlening
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • U te informeren over aanbiedingen

Bewaartermijn gegevens

Sanima bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens die wij verzamelen worden gebruikt en bewaard voor een periode van 5 jaar na de laatste boeking.

Verstrekking aan derden

Sanima verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Sanima gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien

Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Uw gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Indien u inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wilt, dan kunt u een verzoek sturen naar het volgende e-mailadres: info@sanima.nl.

Om u te kunnen informeren over aanbiedingen verzenden wij onze nieuwsbrief. Onderaan deze nieuwsbrief staat altijd een link waarmee u zich op elk gewenst tijdstip kunt uitschrijven van deze nieuwsbrief.

Vragen?

Sanima neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring of heeft u het idee dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@sanima.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor de actuele privacyverklaring.

Laatste wijziging: 21 november 2021